رایگان

Let’s Start

آشنایی با کپسول:
این ترم جهت آشنایی با متد آموزشی کپسول به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.
در این ترم شما با نحوه آموزش مهارتهای مختلف زبان انگلیسی در کپسول آشنا شده و مدرس پشتیبان به صورت رایگان شما را همراهی خواهد نمود.

اشتراک ماهیانه

Term 1

سطح مقدماتی – Elementary:
در این ترم توانایی صحبت کردن در مورد موضوعاتی همچون سن، قد، وزن، معرفی خود و مشخصات ظاهری را پیدا خواهیم کرد. در مبحث استراکچر، با زمان حال و تمامی مشتقات آن آشنا خواهیم شد.

اشتراک ماهیانه

Term 2

سطح بالاتر از مقدماتی – Upper Elementary:
در این ترم توانایی صحبت کردن در مورد موضوعاتی همچون خانواده، بانک، غذا، سفارتخانه، هوا، علاقمندی ها، خانه و آپارتمان پیدا خواهیم کرد. در مبحث استراکچر، با زمان گذشته و تمامی مشتقات آن آشنا خواهیم شد.

اشتراک ماهیانه

Term 3

سطح پیش متوسط – Pre Intermediate:
در این ترم توانایی صحبت کردن در مورد موضوعاتی همچون لباسها، ورزشها، بیماریها، دکتر و داروخانه، مشاغل، تحصیلات، سفر، موسیقی و رنگها پیدا خواهیم کرد. در مبحث استراکچر، با زمان آینده و حال کامل و تمامی مشتقات آنها آشنا خواهیم شد.

اشتراک ماهیانه

Term 4

سطح متوسط – Intermediate:
در این ترم توانایی صحبت کردن پیشرفته تر در مورد موضوعاتی همچون موسیقی، خانواده، شخصیتهای فردی،تحصیلات و تعطیلات رسمی پیدا خواهیم کرد. در مبحث استراکچر، با زمان گذشته کامل و آینده کامل و تمامی مشتقات آنها آشنا خواهیم شد.

اشتراک ماهیانه

Term 5

سطح بالاتر از متوسط – Upper Intermediate:
در این ترم توانایی صحبت کردن در مورد موضوعاتی همچون گم کردن و پیداکردن، مباحث مرتبط به سفر، مباحث مرتبط با خانه و ارتباطات پیدا خواهیم کرد. در مبحث استراکچر، با ساختار مجهول در تمامی زمانها آشنا خواهیم شد.

اشتراک ماهیانه

Term 6

سطح پایینتر از پیشرفته – Pre Advanced:
در این ترم توانایی صحبت کردن در مورد موضوعاتی همچون خرید کردن، حمل و نقل، حوادث، آدرسها پیدا خواهیم کرد. در مبحث استراکچر، با ساختار نقل قولها آشنا خواهیم شد.

اشتراک ماهیانه

Term 7

سطح پیشرفته – Advanced:
در این ترم توانایی صحبت کردن در مورد موضوعاتی همچون رفتارهای فردی، اتفاقات عجیب، تجارتهای موفق، سفر، زندگی شهری پیدا خواهیم کرد. در مبحث استراکچر، با ساختار با مبحث شرطی‌ها آشنا خواهیم شد.

اشتراک ماهیانه

Term 8

سطح فوق پیشرفته – Upper Advanced:
در این ترم توانایی صحبت کردن در مورد موضوعاتی همچون موضوعات رمانتیک، رفتارهای اجتماعی، موضوعات جهانی، هرم غذایی، علاقمندی‌ها و اخبارها پیدا خواهیم کرد. در مبحث استراکچر، با ساختار مشکلات خاص آشنا خواهیم شد.

به بالای صفحه بردن question